Background Image
Previous Page  5 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 60 Next Page
Page Background

Lar fargene tale

KULTUR

BYAVISA TØNSBE R G

14. mai 2014

Nylig åpnet utstillingen

«Forestillinger» på Galleri

Strand i Øvre Langgate. Det

er den anerkjente maleren

Solveig Reigstad som presenterer

sine nye bilder.

ESPEN JØRGENSEN

tekst og foto

Reigstad er svært glad i sterke og

levende farger, noe hennes mange

arbeider vitner om.

– Jeg er veldig opptatt av farge,

klangen i fargen og valørene. Vil

gjerne gi folk et fargetrøkk. Jeg liker å

«leke» med motivene og å fortelle

historier. Jeg jobber ofte lag på lag, vil

at maleriet skal «bevege seg», litt

være - ikke være, sier Reigstad.

Er tro mot maleriet

I en digitalisert virkelighet har mange

snakket om maleriets død. Nye

uttrykksformer, basert på nye

verktøy, har avfødt et spekter av

muligheter innenfor et teknologisk

mangfold. Konsepter, videokunst,

installasjoner og nye reproteknikker

dominerer på mange måter dagens

kunstscene og er en konsekvens av

dette. Det er selvfølgelig ikke noe galt

ved det, kunsten speiler samfunnet

og samfunnet

gjenspeiles i kunsten, mener gallerist

Kjell Strand.

–Solveig Reigstad har vært tro mot

maleriet som formuttrykk og medium.

Med referanser til Midtøstens

billedtradisjon og den europeiske ny-

ekspresjonismen har hun funnet

maleriske løsninger som forener en uttalt

koloritt med enkle figurformer som

hovedbestanddeler. Bildene inneholder

subtile stemninger hvor

sekunddærfarver,

for eksempel oransje, grønt og

lignende, kjennetegner et mollstemt

maleri. En ekspresjonistisk palett,

men i et avstemt samspill, gir bud om

en reflektert malers individuelle

uttrykksform. Solveig Reigstad

arbeider altså i en tradisjon hvor

kunstneriske problemer stadig

forsøkes løst på nye måter. Hun

bidrar selv gjennom sin kunst

til å forløse slike problemstillinger

og arbeider dermed aktivt, gjennom

egen kunstnerisk praksis, for maleriets

rehabilitering på en

teknologidominert kunstscene,

sier en engasjert gallerist.