Background Image
Previous Page  7 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 60 Next Page
Page Background

Galleri KS Kjell Strand, Tønsberg, mai 2014

I en digitalisert virkelighet har mange snakket om maleriets død.

Nye uttrykksformer, basert på nye verktøy, har avfødd et spekter

av muligheter innenfor et teknologisk mangfold. Konsepter,

videokunst, installasjoner og nye reproteknikker dominerer på

mange måter dagens kunstscene og er en konsekvens av dette.

Det er selvfølgelig ikke noe galt ved det, kunsten speiler

samfunnet og samfunnet gjenspeiles i kunsten o.s.v.

Solveig Reigstad har vært tro mot maleriet som formuttrykk og

medium. Med referanse til Midt-østens billedtradisjon og den

europeiske ny-ekspresjonismen har hun funnet maleriske

løsninger som forener en uttalt koloritt med enkle figurformer

som hovedbestanddeler. Bildene inneholder subtile steminger

hvor sekunddærfarver, f.eks. orange, grønt osv., kjennetegner et

mollstemt maleri.

En ekspresjonistisk palett, men i et avstemt samspill, gir bud om

en reflektert malers individuelle uttrykksform. Solveig Reigstad

arbeider altså i en tradisjon hvor kunstneriske problemer stadig

forsøkes løst på nye måter. Hun bidrar selv gjennom sin kunst til

å forløse slike problemstillinger og arbeider dermed aktivt,

gjennom egen kunstnerisk praksis, for maleriets rehabilitering på

en teknologidominert kunstscene.

Kjell Strand

Gallerist